Mixdur og Dag Hansen november 2002 «Gyldene freden»