STYRET

LEDER

Gunn Mona Ekornes

SEKRETÆR

Jan Sverre Olsen

KASSERER

Solfrid Lillevold

STYREMEDLEM

Kari Hvidsten

STYREMEDLEM

Erik Windt

VARAMEDLEM

Arne Dalene

VARAMEDLEM

Ann-Sofie Næss

ANDRE VERV

Musikkutvalg: Bitte Gimming, Per Weydahl, Sigmund Johansen, Morten Skadsem
Webansvar/redaksjon/foto: Svenn Lindgren, Eva Synøve Fredriksen, Jan Christian Andersen, Kristin Støten
Turkomite: Thorbjørn Åkerset (æresmedlem), Roger Caspersen, Liv Marit Sundstøl, Kristin Breda
Festkomite: Juliane Derry, Aud Westgaard Hultberg, Britt-Laila Kristensen, Vigdis Weme Nilsen
Kaffeansvarlig: Torild Heidenberg, Mariska de Wit
Vinlotteriansvarlig: Gro Bøhler, Birthe Kjernlie
Utstyrsgruppe: Thor Brattested, Erik Windt, Ole Johnny Ludvigsen, Truls Breda
PR/finans: Roger Caspersen, Hanne Egenæss Wiig, Svenn Lindgren
Valgkomite: Morten Skadsem, Gerd Lie
Revisorer: Otto Johansen, Asle Milde