STYRET

LEDER

Gunn Mona Ekornes

SEKRETÆR

Jan Sverre Olsen

KASSERER

Solfrid Lillevold

STYREMEDLEM

Kari Hvidsten

STYREMEDLEM

Ann Sofie Næss

VARAMEDLEM

Arne Dalene

VARAMEDLEM

Per Grunde Weydahl

ANDRE VERV

Musikkutvalg: Bitte Gimming, Per Grunde Weydahl, Sigmund Johansen, Morten Skadsem, dirigent, leder

Web-redaktører: Svenn Lindgren, Eva Synøve Fredriksen, Jan Christian Andersen, Kristin Støten

Turkomite: Thorbjørn Åkerset (æresmedlem), Roger Caspersen, Liv Marit Sundstøl, Aud Westgaard Hultberg

Festkomite: Thorvald Heiaas, Anne Marie Hauge, Gro Bøhler, Truls Breda

Kaffeansvarlig: Bitte Gimming, Julianne Derry

Vinlotteriansvarlig: Otto Johansen, Birthe Kjernlie

Utstyrsgruppe: Thorvald Heiaas, Erik Windt, Ole Johnny Ludvigsen, Truls Breda

PR/finans: Roger Caspersen, Ole Johnny Ludvigsen, Kristin Breda

Kostymekomite: Helen Lunde, Birthe Kjernlie, Jan Christian Andersen, Gunn Mona Ekornes

Valgkomite: Morten Skadsem, Gerd Lie

Revisorer: Otto Johansen, Asle Milde