DIRIGENT


Thor Brattested, 2020-

E-post: yazinto@online.no Mobil: +47 92 86 34 44


Peter Söderlund, 2013 - 2019

Peter Söderlund har gjennom flere år samarbeidet med Mixdur før han fra 2013 ble vår faste dirigent og musikalske leder. Han har spilt fløyte ved våre Bellmanforestillinger i 2007, 2009 og 2013. Han var også gjestedirigent ved vår Adventskonsert i Berg kirke i desember 2012. Peter Söderlund arbeider ved Halden videregående skole, avd. Risum, på musikk/dans/drama-linjen som musikklærer. Han har master i direksjon. Peter bor i Mellerud i Sverige, og han dirigerer også der et kor.


Thor Brattested, 2006 - 2012

Thor Brattested var korets dirigent fra høsten 2006 til desember 2012. Han er også en av Mixdurs tenorer og solister, så man kan trygt si at han er en slags spillende trener. Koret har utviklet seg under ledelse av Thor, som sannsynligvis er Mixdurs tålmodigste person.


Arne Nygaard, 1998 - 2006

Arne var musikalsk leder og dirigent for Mixdur fra 1998 til 2006. Han har arrangert flere korarrangementer for Mixdur, og han spiller fortsatt piano ved våre opptredener. Arne er frilansmusiker fra Halden med tangentinstrumenter som hovedinstrumenter. Han underviser som musikklærer på Halden videregående skole, avd. Risum, i musikk. Han har også i mange år vært lærer på Halden Musikkskole. Arne har vært fast medlem og gjesteartist i mange ulike band i Halden. I tillegg har han en rekke revyer, teateroppsetninger og musicaler på merittlista.


Svein Osa, 1993 - 1997

Dirigerte Mixdur fra 1994 - 1997


Mariska de Wit, 1988 - 1993

Mariska var korets første dirigent, 1988 - 1994