Styret

 • Leder: Gunn Mona Ekornes
 • Sekretær: Jan Sverre Olsen
 • Kasserer: Solfrid Lillevold
 • Styremedlem: Kari Hvidsten
 • Styremedlem: Erik Windt
 • Varamedlem: Arne Dalene
 • Varamedlem: Eva Synøve Fredriksen

Andre verv

 • Musikkutvalg: Arne Dalene, Torild Heidenberg, Steve Collier,  Gro Bøhler
 • Webansvar/redaksjon/foto: Svenn Lindgren,  Eva Synøve Fredriksen, Jan Christian Andersen, Kristin Støten
 • Turkomite: Thorbjørn Åkerset (æresmedlem), Roger Caspersen, Liv Marit Sundstøl, Kristin Breda
 • Festkomite: Juliane Derry, Aud Westgaard Hultberg, Britt-Laila Kristensen, Vigdis Weme Nilsen
 • Kaffeansvarlig: Torild Heidenberg, Mariska de Wit
 • Vinlotteri ansvarlig: Gro Bøhler, Birthe Kjernlie
 • Utstyrsgruppe: Thor Brattested, Erik Windt, Ole Johnny Ludvigsen, Truls Breda
 • PR/finans: Roger Caspersen, Hanne Egenæss Wiig, Svenn Lindgren
 • Valgkomite: Morten Skadsem, Gerd Lie
 • Revisorer: Otto Johansen, Asle Milde