Kor turne til Helsingør

 

Busstur til Helsingør i Danmark i september 2005

 

Hva gjorde vi?

 Under utarbeidelse

Opptredener underveis