Tur til Stockholm 2012

I høst reiste Mixdur på korturné til Stockholm. Tema for turen var Bellman hvor høydepunktet ble besøk i Bellmanhuset og Par Bricole.

Carl Michael Bellman bodde fire år i Bellmanhuset hvor Mixdur ble tatt i mot med varme og gjestfrihet. Vi fikk foredrag om Bellmans liv, om hans sanger og epistler.

Vi fikk høre fantastiske sanger av en trubadur. Mens vi fikk synge for vertskapet på Par Bricole.

Mixdur besøkte selvfølgelig også flere kroer som Ulla Winblad, Gyldene Freden, Krypinn og Bruna Dørren hvor Bellman opptrådde på 1700-tallet med sine legendariske sanger.

Mixdur er ikke Mixdur uten å synge. Vi sang på kroene og i Bellmanhuset. Å synge "Glimmande nymf" i rommet hvor Bellman skrev mange av sine sanger var en magisk opplevelse.

Her satt Bellmam og skrev sanger og epistler

Kart over kroene hvor Belman opptrådde,
..... og kanskje tok seg en kaldsup eller to.